Provozní doba: Po-Pá 8 - 15 hod   Infolinka: 777 283 009   E-mail: info(a)esel.cz   Adresa: Kutnohorská 678, 281 63 Kostelec nad Č. lesy

Zpětné volání
 
Rychlá objednávka ZBOŽÍ nebo SLUŽBY

Provozní doba: Po - Pá 8 - 15 hod
Infolinka: 777 283 009
E-mail: info(a)esel.cz
Adresa: Kutnohorská 678
281 63, Kostelec nad Č. lesy

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

Do sekce Napsali o nás / nám přidán nový příspěvek
I my se rádi chlubíme a proto bychom se chtěli s vámi podělit o dopis (email), který k nám dorazil. Všechny dopisy naleznete na stránce http://estech.esel.cz/napsali

archiv aktualit »


Tepelné čerpadla NIBE

Typy tepelných čepadel NIBE:

Tepelné čerpadlo vzduch - voda
Tepelné čerpadlo voda - voda s plošným kolektorem v půdě
Tepelné čerpadlo voda - voda s hlubinným vrtem
Tepelné čerpadlo voda - voda s dvěma studnami
Tepelné čerpadlo voda - voda s kolektorem v jezeře (rybníku)
Porovnání jednotlivých systémů

 

Tepelné čerpadlo vzduch - voda 

 

Popis systému:

Tepelná čerpadla systému vzduch-voda odebírají energii z tepla obsaženého v okolním vzduchu. V případě tepelných čerpadel NIBE pracují do teploty až -25 °C. V případě správného dimenzování jsou schopny ušetřit až 65% nákladů na vytápění a ohřev TV.

K přenosu tepelné energie ze vzduchu do chladiva dochází ve výparníku. Chladivo, jehož nejdůležitější vlastností je nízký bod varu, cirkuluje v uzavřeném okruhu tepelného čerpadla. Ve výparníku přijme chladivo energii ze vzduchu a přejde do plynného stavu.

Vzniklý plyn je veden do kompresoru, kde je stlačen a tím se dále zvýší jeho teplota. Ohřáté chladivo se dále vede do kondenzátoru, kde předá energii topnému médiu. Tím se teplota chladiva sníží a to přejde opět do kapalného stavu. Chladivo poté přechází přes filtry do expanzního ventilu, kde se dále sníží jeho tlak a teplota.

Tím dokončilo chladivo při svém oběhu jeden kompletní cyklus a znovu se vede do výparníku, kde díky teplu přijatému ze zdroje energie (vzduchu) opět přejde do plynného stavu.

 

Tepelné čerpadlo voda - voda s plošným kolektorem v půdě

 

Popis systému: 

Tepelná čerpadla systému země-voda mohou odebírat energii například z plošného zemního kolektoru. Během léta slunce prohřívá vrchní vrstvy půdy. Teplo se v půdě akumuluje buď přímou absorpcí nebo se do ní dostává prostřednictvím dešťových srážek nebo přenosem ze vzduchu.

Použití této energie pro vytápění přináší značné provozní úspory. Nejvyšší výtěžnost tepelné energie se dosahuje z půdy s vysokým obsahem vody. Teplo se z půdy získává pomocí do země uložených plastových hadic. V hadicích cirkuluje nemrznoucí směs, která neohrožuje životní prostředí. Půda nad zemními kolektory nesmí být za žádných okolností neprodyšně zakryta například budovami, asfaltem nebo betonem.

Pro instalaci zemních kolektorů není třeba povolení. Doporučuje se uložení asi o 20 cm pod úroveň nezámrzné hloubky. O vhodnosti tohoto řešení se můžete poradit s našimi odborníky. Máte-li zájem o bezplatné poradenství, neváhejte nás prosím kontaktovat.

 

Tepelné čerpadlo voda - voda s hlubinným vrtem

 

Popis systému:

Tepelná čerpadla systému země-voda mohou odebírat energii například z geotermálního hlubinného vrtu.

Ve spodní podpovrchové vrstvě půdy, tzv. „podpovrchové geotermální vrstvě“ se skrývá zdroj tepla, který je možno využívat celoročně, protože má v podstatě konstantní teplotu. je možno jej využívat pro jakýkoli typ budovy, velkou či malou, veřejnou či soukromou. V různých oblastech je též tento způsob nazýván „vrt, kolektor ve vrtu, vertikální kolektor“. Vyžaduje minimum prostoru a hlubinný vrt je možno provést i na nejmenších parcelách. Proto představuje nejlepší řešení při přechodu od vytápění fosilními palivy na vytápění geotermální energií.

Stejně jako u plošného kolektoru v uzavřeném systému cirkuluje nemrznoucí směs (směs vody s prostředkem proti zamrzání). Podle projektovaného výkonu vašeho tepelného čerpadla vám specializovaná firma určí hloubku a počet vrtů, do nichž se pak uloží plastové hadice vytvarované do tvaru písmene U. Hadice se zasypou a upěchují, aby bylo dosaženo dokonalého přenosu tepla. O vhodnosti tohoto řešení se můžete poradit s našimi odborníky. Máte-li zájem o bezplatné poradenství, neváhejte nás prosím kontaktovat.

 

Tepelné čerpadlo voda - voda s dvěma studnami

 

Popis systému:

Pokud je k dispozici snadno přístupná spodní voda, je možné ji využít jako zdroje tepla, protože její teplota se udržuje během celého roku mezi 7 a 12 °C. U rodinných domů nedoporučujeme čerpat vodu pro účely vytápění z hloubky větší než 15 m. Pak se již toto řešení stává neúměrně nákladným.

Je třeba dodržet vzdálenost 10 až 15 m mezi sací studnou a vsakovací studnou a dále je třeba posoudit směr toku spodní vody, aby nedošlo k tzv. „zkratování průtoku vody“. Instalace vyžaduje povolení a musí splňovat příslušné předpisy. Získat povolení však není pro spotřebiče NIBE problém, protože firma NIBE je certifikována podle ISO 14001 (šetrnost výroby k životnímu prostředí). Optimální ochrany podle §7 MWG dosáhneme použitím vloženého výměníku mezi okruhem spodní vody a tepelným čerpadlem.

 

Tepelné čerpadlo voda - voda s kolektorem v jezeře (rybníku)

 

Popis systému:

V případě že vytápěný objekt stojí v blízkosti jezera nebo rybníku, lze odebírat teplo z povrchové vody. Na dně vodní plochy jsou uloženy plastové hadice, které jsou zatížené zátěžkami. Hadice jsou naplněny nemrznoucí směsí, která přenáší teplo mezi vodou a tepelným čerpadlem.

 

Porovnání jednotlivých systémů


 

  Výhody Nevýhody
Země - voda Celoročně stálý výkon Náklady na zemní práce
  Menší bivalentní zdroj Nároky na pozemek
  Uzavřený okruh Pracnost instalace
  Možná regenerace kolektoru chlazením  
     
Voda - voda Vysoký topný faktor Náklady na výměník
  Stálá primární teplota Vydatnost studny
  Nižší náklady na vrty Příkon ponorného čerpadla
     
Vzduch - voda Nižší investice Hlučnost ?
  Není potřeba pozemek Odvod kondenzátu
  Vysoký topný faktor v létě Přebytek výkonu v létě
  Jednoduchá instalace Nižší SCOP
    Bivalence až 100%

 


copyright © esel – 2008